Yearbook 2017 - 2018

1F

 

 

Julie Colin

Wann s de zécks virun eppes,

dann heescht et, dass de et wëlls maachen.

 

Lara Elgas

Stay hydrated kids

 

Céline Evrard

Si la vie n’est qu’un passage,

sur ce passage au moins semons des fleurs.

Tom Johnston

Huel der déi Zäit déi s de brauchs.

 

Vicky Klein

Maach et gutt oder looss et sinn.

 

Michel Krier

Maach dat bescht aus dengem Dag.

Jean-Jacques Mailliet

Et brauch ee kee Liewensmotto fir ze liewen.

 

Sally Nickels

Et gëtt ëmmer e Grond ze laachen.

 

Béatrice Picard

Dessert geet ëmmer.

Jeremy Schmit

Haaptsaach eng Gäns.

 

Max Serra

Wann s de der eppes virhëls da maach et.

 

Julie Steichen

happy mappy.

Nathalie Streef

 

Maurice Thomé

Da steh’ ich nun, ich armer Tor,

und bin so klug als wie zuvor!

   
© 2017-18 Yearbook