Yearbook 2017 - 2018

1G

 

 

Jeanne Arens

Maach dat wat s de wëlls ier et ze spéit ass.

 

Pit Beffort

Keng gutt Story fänkt domadder un , dass een Zalot giess huet.

 

Cindy Bidinger

Be the change you want to see in the world.

Marie Bourkel

La vie en rose.

 

Magali Da Silva Leal

Il faut vivre ce qu’on croit, sinon on vie ce qu’on croit.

 

Yannick De Rosnay

Il faut vivre ce qu’on croit, sinon on vie ce qu’on croit.

Nic Eischen

Klappt schonn.

 

Gil Feiereisen

 

Melanie Ferreira Barreiros

Lief däi Liewen all Moment.

Daniel Ferreira Mendes

 

Gilles Franck

Wann d'Liewen dir Zitroune gëtt, da bestell dir en Tequila.

 

Anjaly Gianchandani

Emmanuelle Guay

 

Pierre Hein

Iwwerlee ëmmer zweemol.

 

Rik Joachim

Saturdays are for the boys.

Vilma Kocan

No risk, no fun.

 

Raphaël Martinelli

Ëmmer en Zil virun Aen hunn an erreechen.

 

Andrea Pecirep

Work hard so you can shop harder.

Federica Regno

 

Sanjee Rolles

Ëmmer probéieren.

 

Lori Sauber

Go hard or go home.

Philippe Schmartz

Wann d'Idiote fléie kéinte wier dat heiten en Fluchhafen.

 

Stéphanie Schoos

Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.

 

Joy Steinmetzer

Eating Spaghetti to forgetti my regretti

Lara Taziaux

It’s just a bad day not a bad life.

 

André Welter

   
© 2017-18 Yearbook